Politika FSC®
Závazek OTK printing & packaging a.s.

Společnost se zavazuje vyvinout maximální úsilí k identifikaci zdrojů dřeva do svých výrobků a tím vyloučit, že nezpracovává dřevo z těchto kategorií:

  • Nelegálně vytěžené dřevo
  • Dřevo těžené v rozporu s tradičními občanskými právy
  • Dřevo těžené v lesích, kde je hospodařením ohrožena jejich vysoká ochranářská hodnota
  • Dřevo těžené z míst, které byly přeměněny z lesů a dalších lesních ekosystémů na plantáže nebo byly přeměněny na nelesní využívání
  • Dřevo geneticky modifikovaných dřevin

 

Společnost se zavazuje nepoužívat dřevo z neidentifikovaných zdrojů.
Logem FSC dáváme záruku, že svým nákupem podporujeme lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. OTK printing & packaging a.s. dodržuje platnou legislativu a zásady bezpečnosti ochrany a zdraví.
Společnost se dále zavazuje, že neporušuje základní lidská práva definovaná v mezinárodním dokumentu „ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998”.

Všichni zaměstnanci napomáhají naplňovat politiku společnosti tím, že si uvědomují svou osobní odpovědnost a uplatňují závazky a zásady ve své každodenní práci.

 

 

 

Ing. Michal Uher, MBA
Generální ředitel
OTK printing & packaging a.s.

 

Copyright © 2023 OTK printing & packaging a.s. All rights reserved. Web byl vytvořen ve spolupráci s IDEAIFY s.r.o.